Certificări ISO

Certificatul ISO 9001:2008 - Certificat pentru managementul calității care atestă îndeplinirea condițiilor de calitate ale bunurilor și serviciilor prestate.

Implementarea standardului de calitate ISO 9001:2008 a asigurat:

 • Îmbunătățirea eficienței și eficacității organizaționale ale companiei noastre
 • Un avantaj competitiv asupra firmelor concurente
 • Integrarea și alinierea proceselor interne specifice, într-un sistem bine definit
 • Controlul şi monitorizarea proceselor şi produselor
 • Facilitarea comerţului internaţional
 • O mai bună măsurare a performanţelor
 • Coordonarea şi conducerea întregii activităţi în mod sistematic şi planificat.

Certificatul ISO 22000:2005 - Primul standard internaţional pentru Sistemul de Management al Siguranței Alimentului.

ISO 22000 identifică, evaluează și controlează toate pericolele fizice, chimice sau biologice care sunt generate de materii prime, incinte, mediu, personal, echipamente sau procesele de producţie.

ISO 22000:2005 reprezintă o integrare între standardul ISO 9001 şi cerinţele HACCP (analiza pericolelor si controlul punctelor critice de control). Implementarea standardului de calitate ISO 22000:2005 a asigurat:

 • Recunoașterea oficială a capabilității organizației de a produce, distribui, comercializa alimente sigure pentru consumator
 • Conformarea la legislația în vigoare și o mai bună comunicarea cu autoritățile (ANPC, ANSVSA, DSP)
 • Identificarea și imbunătățirea proceselor interne
 • Reducerea costurile cu testarea finală a produselor
 • Reducerea posibilității existenței publicității negative

GMP+ - Good Manufacturing Practices - Asigurarea Siguranței Furajelor conform GMP+ Standard pentru asigurarea siguranței furajelor în toate verigile lanțului furajer.

Demonstrabilitatea asigurării siguranței furajelor este „o licență de vânzare” în multe țări și piețe, iar participarea la modul Asigurarea Siguranței Furajelor conform GMP+, facilitează cât se poate de bine atingerea acestui obiectiv. Prin implementarea acestui standard de calitate compania a devenit parte a unui sistem de operare global de asigurarea a siguranței furajelor (certificatul GMP+ este acceptat internațional de aproximativ 12.000 companii din 66 țări). Implementarea standardului de calitate GMP+ a asigurat:

 • Câștigarea de noi oportunități de vânzare și asigurarea menținerii clienților existenți
 • Reducerea costurile cu testarea finală a produselor de tip furaj
 • Facilitarea comerţului internaţional
 • Controlul şi monitorizarea produselor de tip furaj
 • Îmbunătățirea imaginii companiei pe plan intern și internațional

Alegerea organismului de certificare Lloyd’s Register LRQA pentru toate certificările mai sus menționate, a fost făcută în baza dimensiunii mondiale a acestei entități. Este lider în furnizarea serviciilor de certificare a sistemului de management, validare, verificare și de instruire personal conform standardelor și schemelor internaționale.

Certificat ISO 9001
Certificat ISO 22000
GMP+
OMRI Microseed Bio
BioAgriCert Microseed BIO
X