Termeni si Conditii
Condiții de utilizare

Site-ul www.brisegroup.ro aparține companiei SC Agro Trade Grains SRL. Acest site a fost conceput pentru a oferi informaţii generale despre Brise Group, produsele și serviciile sale. Puteţi folosi acest site cu, condiţia respectării termenilor şi condiţiilor de mai jos.

Vă rugăm să revizuiți cu atenţie termenii şi condiţiile. Prin accesarea şi utilizarea acestui site sunteţi de acord să respectați termenii și condițiile. Dacă nu sunteți de accord să respectați politica Brise Group privind utilizarea site-ului, nu aveți dreptul să accesați, folosiți sau descărcați materiale de pe acest site.

Revizuirea termenilor și condițiilor

Brise Group îşi rezervă dreptul de a actualiza, modifica termenii şi condiţiile în orice moment, fără o notificare prealabilă sau de a închide acest site în orice moment, pentru orice motiv, fără notificare prealabilă şi nu va fi responsabilă în niciun fel de eventualele consecinţe ale unei astfel de schimbări.

Utilizarea acestui site după astfel de modificări constituie acordul dumneavoastră de a respecta termenii și condițiile revizuite.Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că putem face oricâte astfel de modificări, fără un anunţ prealabil. De aceea, vă solicităm ca la următoarea vizită să consultaţi din nou aceste condiţii şi să luaţi act de orice modificări sau amendamente care ar fi putea fi implementate.

Drepturi de utilizare a informațiilor de pe site

Toate informațiile și datele aflate pe acest site, spre exemplu: textele, fotografiile, ilustraţiile, graficele, clipurile audio, clipurile video sau clipurile audio-video se află sub protecția dreptului de autor.

Puteți utiliza în mod neexclusiv informațiile sub următoarelor limitări:

Puteţi descărca, stoca, imprima şi copia informațiile din acest site, cu următoarele condiții:

  • să utilizați informațiile numai pentru uz necomercial sau în relaţiile de afaceri cu Brise Group.
  • să nu modificați sau alterați în niciun fel informațiile sau să stergeți și modificați orice notă de protecție a drepturilor de autor sau note de confidențialitate.

Cu excepţia celor menționate în mod expres mai sus, nu puteți copia, descărca, imprima, publica, afișa, distribui, transmite, transfera, traduce, modifica, adăuga, actualiza, compila, scurta, transforma sau adapta în orice alt mod toate sau orice parte a informațiilor acestui site, fără a obține permisiunea scrisă prealabilă de la Brise Group.

Nimic conţinut în aceşti termeni şi condiţii şi pe acest site nu va fi interpretat ca acordare a unei licenţe sau oricărui alt drept asupra oricărui drept de autor, marcă înregistrată, brevet sau alt drept de proprietate intelectuală al Brise Group sau al oricărei terţe părţi.

Mărci înregistrate şi drepturi de autor

Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii şi logourile afișate pe acest site ("Mărci înregistrate") sunt mărci înregistrate ale Brise Group, ale uneia dintre companiile sale afiliate sau terţelor părţi care au încredințat licenţele mărcilor lor către Brise Group sau uneia dintre companiile sale afiliate.

Cu excepţia celor declarate în mod expres în aceşti termeni şi condiţii, nu aveți dreptul de a reproduce, expune sau utiliza în orice alt mod mărcile înregistrate, fără a obţine în prealabil acordul scris din partea Brise Group.

Comentariile dumneavoastră

Toate informaţiile şi materialele trimise către Brise Group prin intermediul acestui site, reprezentând ideile dumneavoastră, feedback, întrebări, schițe, date sau preferințe vor fi considerate neconfidențiale şi fără a fi obiect al vreunui drept de proprietate intelectuală. Din acest motiv, vă rugăm să nu ne trimiteţi informații sau materiale care nu doriţi să ne fie atribuite ori utilizate în orice mod de către noi, inclusiv orice informaţii confidenţiale, precum şi orice materiale de creație originale.

Brise Group va avea dreptul de a utiliza în orice mod orice informaţii şi/sau materiale trimise de dumneavoastră prin intermediul acestui site, precum şi orice idei, concepte, în orice scop, inclusiv, dar nu limitat la, în a dezvolta, produce și comercializa produsele folosind astfel de informaţii sau materiale fără restricţii şi fără a vă recompensa în niciun fel.

Totodată, Brise Group nu va folosi nicio informație și niciun material trimis prin intermediul acestui site intr-o manieră care să încalce legile în vigoare privind confidențialitatea.

Brise Group nu va oferi numele dumneavoastră sau nu va anunța că ne-ați transmis informații doar dacă: (a) primim permisiunea dumneavoastră să vă folosim numelesau (b) vă anunțăm în prealabil că materialele sau informațiile transmise printr-o anumită secțiune a site-ului vor fi publicate sau folosite în alt mod cu numele dumneavoastrăsau (c) ne este solicitat prin lege să facem acest lucru.

Sunteţi răspunzător pentru comunicările pe care ni le trimiteţi prin intermediul acestui site, incluzând, fără limitare, veridicitatea şi acurateţea lor.

Vă rugăm să notați că înregistrările dumneavoastră (spre exemplu cele realizate via formularului de contact) nu au niciun efect legal de obligativitate asupra Brise Group. În consecință, facturile, mementourile și preferințele trebuie trimise exclusiv către adresele specificate în contractele respective.

Produsele Brise Group

Informaţiile conţinute sau la care se face referire pe acest site sunt adecvate pentru acest site şi nu pot fi interpretate decât ca o introducere generală pentru Brise Group, produsele și serviciile sale. Pentru sfaturi specifice şi instrucţiuni detaliate referitoare la produsele și serviciile noastre, vă rugăm să contactaţi direct Brise Group. Persoanele care intenţionează să folosească produse de protecţia plantelor sau seminţe trebuie să citească eticheta şi să urmeze întocmai instrucțiunile care însoţeşc produsul şi să respecte toate legile şi reglementările aplicabile referitoare la utilizarea respectivului produs. Înainte de a utiliza orice produs de protecţia plantelor, asiguraţi-vă că este omologat pentru utilizare în ţara dumneavoastră.

Contact

Secțiunea ”Contact” a site-ului Brise Group vă permite să trimiteți întrebări experților noștri online. Dumneavoastră si compania dumneavoastră sunteți singurii responsabili pentru evaluarea valorii si utilității răspunsului nostru.

Vă rugăm să nu includeți informații confidențiale, proprietare sau identificabile din punct de vedere personal în întrebarea dumneavoastră. Ne rezervăm dreptul de a edita întrebările din motive de claritate sau de lungime. Vă rugăm să revizuiți secțiunea acestor termeni și condiții referitoare la trimiteri înainte de a ne trimite orice fel de informații.

Informaţiile de pe acest site nu reprezintă şi nu pot fi considerate ca o ofertă sau o invitaţie de a investi sau de a vă ocupa cu acţiuni sau alte titluri Brise Group.

Site-ul Brise Group  poate conține declaraţii anticipative - ex. declaraţii care nu conțin date istorice, inclusiv afirmații despre credințele și așteptările noastre. Aceste declaraţii, care pot fi identificate prin termeni cum ar fi, dar fără a se limita la, ”așteptare”, ”vom”, ”potențial”, ”planuri”, ”perspective”, ”estimat”, ”țintire”, ”pe poziție” și alte expresii similare se bazează pe planurile, estimările și proiecțiile curente, cu privire la care Brise Group nu se face în niciun fel responsabilă și în care dumneavoastră și compania dumneavoastră nu trebuie să vă încredeți in mod neîntemeiat. Aceste declaraţii implică riscuri inerente şi incertitudini, dintre care multe sunt în afara controlului Brise Group. Declaraţii anticipative sunt relevante doar la momentul la care sunt făcute și Brise Group nu își asumă nicio obligație de actualizare a acestora în lumina unor noi informații sau evenimente viitoare.

Garanții

Acest site este furnizat "ca atare", fără garanţii de orice fel. Brise Group şi filialele sale sunt exonerate, în măsura în care se permite prin lege, de toate garanţiile, exprese, implicite sau statutare sau de alt tip. Fără a limita cele enumerate anterior, în măsura în care se permite prin lege Brise Group şi filialele sale sunt exonerate de (a) toate garanțiile de mercantabilitate, calificare pentru un scop anume, titlu și nerespectare cu privire la acest site și conținutul său și orice produse sau servicii descrise pe sau puse la dispoziție prin intermediul acestui site; (b) garanțiile referitoare la întârzieri, întreruperi, erori, sau omisiuni în operarea prezentului site sau a oricărei părți a prezentului site; (c) garanțiile referitoare la transmiterea sau livrarea prezentului site sau disponibilitatea sa într-un anumit moment sau locație; (d) garanțiile referitoare la siguranța acestui site sau că, conținutul acestui site nu are viruși, viermi sau alt cod care poate manifesta proprietăți distructive sau de contaminare; (e) garanțiile referitoare la utilizarea, valabilitatea, exactitatea, moneda, caracterul complet, caracterul adecvat, fiabilitatea sau rezultatele utilizării prezentului site, inclusiv orice Conținut, etichetele produselor, produsele sau serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site; și (f) garanțiile referitoare la site-urile de care acest site este legat.

Anumite jurisdicții nu permit renunțări la anumite garanții sau limitări privind cât de mult durează o garanție implicită, deci una sau toate limitările enumerate anterior pot să nu se aplice dumneavoastră si/ sau companiei dumneavoastră.

Limitarea răspunderii

BRISE GROUP a extras informaţiile detaliate disponibile pe acest site din surse interne şi externe, pe propria răspundere, bazându-se pe demersuri profesionale. Ne străduim să extindem şi să actualizăm în mod constant gama de informaţii disponibile. Informaţiile disponibile pe acest site au drept singur scop prezentarea BRISE GROUP şi a produselor şi serviciilor sale. Cu toate acestea, nu se poate declara sau garanta, în mod explicit sau tacit, integralitatea sau corectitudinea informaţiilor de pe acest site. Vă rugăm să aveţi în vedere că informaţia, deşi corectă la momentul publicării, poate să nu mai fie de actualitate. De aceea, vă recomandăm să verificaţi orice informaţie obţinută prin intermediul acestui site înainte de a o folosi în orice mod.

Indicaţiile oferite prin intermediul acestui site nu contravin propriilor demersuri de verificare a informaţiilor recente pe care le furnizăm ─ în special în ceea ce privește fișele tehnice de securitate şi specificaţiile tehnice, precum şi a produselor noastre, în privinţa gradului de adecvare la procesele şi scopurile dorite. Dacă aveţi nevoie de orice fel de opinii sau instrucţiuni privind produsele sau serviciile noastre, vă rugăm să ne contactaţi în mod direct. Utilizatorii acestui site declară că sunt de acord să utilizeze acest site şi conţinutul său pe propria răspundere. BRISE GROUP sau terţii implicaţi în redactarea, producţia sau transmiterea acestui site nu pot fi traşi la răspundere pentru daune sau incidente rezultate din accesul sau imposibilitatea de a accesa, ori din utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza acest site sau cauzate de faptul că v-aţi bazat pe informaţiile oferite de acest site.

Acești termeni și condiții vor fi guvernate de legea romana, se supun și sunt interpretate în conformitate cu legislația României fără a implica principiile conflictului de legi.

Renunțare

Imposibilitatea de a îndeplini oricare prevedere din prezenții termeni și condiții sau de a exercita oricare drept prevăzut în prezenta nu va fi considerat a fi o renunțare la această prevedere sau la acest drept. Toate renunțările trebuie să se facă în scris și să se semneze de către partea care se obligă. Cu excepția cazului în care renunțarea scrisă conține o afirmație expresă care să exprime contrariul, nicio renunțare din partea Brise Group cu privire la orice încălcare a oricărei prevederi a prezenților termeni și condiții, la orice drept prevăzut în prezenta nu va fi interpretată ca o renunțare la orice încălcare ulterioară a acestei prevederi, o renunțare la prevederea în sine, sau o renunțare la orice drept din prezenții termeni și condiții.

Data intrării în vigoare

Acești termeni și condiții constituie întregul acord dintre dumneavoastră, compania dumneavoastră și Brise Group cu privire la accesul dumneavoastră și al companiei dumneavoastră la utilizarea acestui site. Acești termeni și condiții nu vor fi modificate decât dacă se menționează acest lucru în mod expres în prezenta.

Termenii şi condiţiile de mai sus sunt valabile de la 01 ianuarie 2016.

X